tobiasdahlin

Välkommen till undervattensfotograf Tobias Dahlins hemsida!

Med kärlek till havet började Tobias dyka 1991 och i havets mystik väcktes också hans egentliga fotointresse. Än idag är hans fotografi starkt knuten till den marina världen, både ovan och under ytan.

Tobias sysslar i huvudsak med undervattensfotografi men är också inriktad på hav, sjö, kust, natur och miljö. Motiven är främst hämtade från havs- och insjömiljöer i Västsverige.

Tobias erbjuder bildförsäljning, fotoutställningar och föredrag med bildvisningar knutna till undervattensvärlden och den marina miljön. Han tar också emot förfrågningar kring fotouppdrag.
Powered by SmugMug Log In