Välkommen till Tobias Dahlin - undervattensfotograf och undervattensfilmare!

Med kärlek till havet började Tobias dyka 1991 och i havets mystik väcktes också hans egentliga fotointresse. Än idag är hans foto starkt knuten till den marina världen, både ovan och under ytan.

Tobias sysslar i huvudsak med undervattensfotografi och undervattensfilm men är också inriktad på natur-, miljö- och konstprojekt. Dessutom filmar och fotograferar han med drönare.

Tobias erbjuder bildförsäljning, fotoutställningar och föredrag med bildvisningar knutna till undervattensvärlden och den marina miljön. Han tar också emot förfrågningar kring foto- och filmuppdrag.
Powered by SmugMug Owner Log In